RC

Kör radiostyrd bil eller båt på Gotland. Hyr en rc-bil eller -båt i och kör på Gotlands enda asfalterade bana eller i våra dammar. Vi har två dammar, anslutna med akvedukt över bilbanan, så man kan köra med båtarna över ett bilrace.